Oudervereniging

Binnen de Spaarneschool zijn de ouders lid van de oudervereniging. Deze vereniging richt zich op het culturele en sociale aspect, “de sfeer”, over de gehele school. Zij organiseert met het team jaarlijks verschillende activiteiten waarin de samenwerking tussen kinderen, ouders en team centraal staat.

Wat onderscheidt de Oudervereniging van de Medezegenschapsraad of Klassenouders?
De MZR houdt zich met name bezig met de beleidszaken van de school en de klassenouder richt zich alleen op de ondersteuning van de leerkracht(en) van de betreffende groep.

Wat doet de ouderverening precies?
De Oudervereniging organiseert met het team onder andere onderstaande activiteiten: 

  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Paasviering
  • Mannendag
  • Avondvierdaagse
  • Scholendag Dorpsfeest
  • Sportdag
  • Schoolkamp of Schoolreis
  • Afscheid Groep 8

Daarnaast kan het team, als het om schoolbrede activiteiten gaat, de oudervereniging om hulp vragen bij de organisatie maar ook eventueel financiële steun. Centraal staat altijd dat het ten goede van de sfeer op school moet komen.

Bestuur en Algemene Leden Vergadering
De OV is een formele vereniging met een dagelijks bestuur, gevormd door Marjon van Haarlem (voorzitter), Pam Nieuwland (Penningmeester) en Sacha Goossens (Secretaris). Ieder jaar, aan het begin van het schooljaar, is er een Algemene Leden Vergadering waarin het bestuur het afgelopen jaar evalueert, financiële rapportage doet en vooruit kijkt naar het komende jaar.

Communicatie met de Oudervereniging
Wil je in contact komen met de oudervereniging, dan is er bij het secretariaat een postvakje. Ook kun je een email sturen naar oudervereniging@spaarneschool.nl of je kunt één van de leden op school aanspreken.

 

Reacties zijn gesloten.