Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad is een overlegorgaan waarin ouders en leerkrachten, samen met de directie, vergaderen over ‘schoolse zaken’. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR heeft zeer regelmatig contact met de directeur die, in overleg, aanwezig is bij vergaderingen van de MR.

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad?

Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de samenstelling van de MR als volgt: vanuit het team zijn Ingrid Meijer & Evelien Wempe lid van de MR. De ouders van de kinderen van de Spaarneschool worden in de MR vertegenwoordigd door Jet Goppel, moeder van Imme (groep 5/6) en Tije (groep 1/2b) en Martin Breemer, vader van Wietse (groep 5/6) en Nina (groep 4/5).

Waarover praat de Medezeggenschapsraad?

De MR denkt mee over de ontwikkelingen en beleid van de school. De MR heeft bevoegdheden die in de wet zijn vastgelegd en heeft derhalve ook statuten en een reglement. Het is wettelijk vastgelegd dat de MR instemmings-of adviesrecht heeft over bepaalde onderwerpen. Beleidsvoorstellen gaan ter instemming of met de vraag naar de mening van de leden naar de MR.
Zo kan de MR bijvoorbeeld meepraten over:
• het schoolplan
• schooltijden
• invulling overblijf
• de formatie
• onderwijsprofiel in het kader van passend onderwijs
De MR vergadert zo’n 5 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn ’s avonds, in de school. Buiten de vergaderingen zal u wat tijd kwijt zijn aan het doornemen van de vergaderstukken.

Notulen 25 september 2019

Geïnteresseerd of ideeën?
Als u interesse heeft om onze MR te versterken of meer wilt weten over de MR of een onderwerp heeft wat u graag besproken zou zien in de MR dan kunt u één van de huidige leden aanspreken op school, een bericht achterlaten in het postvak van de MR (bij de administratie van de school), of een mail sturen aan de MR: Of neem contact op via het formulier in de rechterkolom.

Jet Goppel

Mail de MR