Informatie

Welkom bij de Spaarneschool

De Spaarneschool laat zich karakteriseren als een vriendelijke school, waarbij leerkrachten samen met de ouders zorgen voor een inspirerende leeromgeving. De school verhoudt zich tot nieuwe ontwikkelingen in onderwijsland, beweegt mee, en zal, na zorgvuldige afweging, niet aarzelen haar lesprogramma daarbij aan te passen. De kinderen moeten zich thuis voelen op school. Het ‘wij-gevoel’ staat hoog in haar vaandel.

     

De school ziet zich als een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten en vindt het belangrijk om daar uitdrukking aan te geven. Jaarlijks zijn er projecten, evenementen en festiviteiten die leerkrachten samen met ouders en leerlingen organiseren. Kerst wordt ‘ breed’ gevierd: de kinderen dineren op school, ouders hebben een samenzijn op de speelplaats en om het jaar voeren de leer-krachten een musical op in de oude kerk. Bij de projecten zijn techniek, kunst en voeding de terugkerende thema’s. Zo doen een aantal klassen mee met ‘Mijn Eet Experiment’ geïnitieerd door de stichting Voeding Leeft, en zijn er schoolbreed projecten waarbij de kinderen zich bepaalde vormen van techniek en kunst eigen proberen te maken. Ook hier vervullen ouders een belangrijke rol: van hun talenten maakt de school graag gebruik bij het begeleiden en ontwikkelen van projecten.

Sinds 2014 organiseert de school een zg. Mannendag. Het initiatief hiervoor kwam vanuit de ouders. Het viel hen op dat vrijwel alle leerkrachten vrouw zijn. Zou het daarom niet goed zijn om een dag in het jaar voor alle kinderen geheel te vullen met ‘stoere’ activiteiten? De school heeft dit initiatief opgepikt en het werd een groot succes. De Mannendag heeft in het land zelfs veel navolging gekregen.&nbspDe Spaarneschool stamt uit 1870 en is vernieuwd in 1991. Veel Spaarndammers zijn er ‘schoolgegaan’. In het dorp staat de school goed bekend. Het onderwijs was er altijd dorps in de goede zin van het woord:

“Je maakt samen de school, respecteert en profiteert van elkaars talenten en probeert op deze manier de best mogelijke resultaten te behalen”.

Al meer dan honderd jaar waaien (vaak letterlijk) de kinderen na De Spaarneschool succesvol uit naar het vervolgonderwijs in Haarlem. De Spaarneschool van nu sluit helemaal aan bij deze mooie traditie. Ja, die frisse eigentijdse uitstraling heeft de school na bijna anderhalve eeuw nog onverminderd. Laten we hopen dat daarom nu en in de toekomst vele Spaarndammertjes er hun eerste serieuze stappen in onderwijsland kunnen zetten.

Voor een afspraak kunt u terecht bij directeur Anja Goosens, telefoon 023 – 537 17 20 of mail Anja direct:
email_buttonklein